گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1704
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم رطوبتی که از مردان بیرون می آید

با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
آبی که از انسان بعد از دیدن عکس های مبتذل یا ....بیرون می آید نجس است؟ البته آبی که بدون جهش بیرون می آید و خیلی کم است
در همین مورد آبی که خیلی کم است از مرد بعد از بازی کردن با زن خود بیرون می آید چطور در حالی که کم و بدون جهش باشد؟
هوالعلیم
خیر نجس نیست.