گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1706
تاریخ ثبت 1439/02/15
خروج بول پس از استبراء

با سلام. بنده پس از ادرار و استبراء وقتی وضو میگیرم احساس می کنم هنوز در مجرای ادرار، بول یا مایعی باقی مانده است و جلوگیری از آن ممکن نیست و در حال خارج شدن است.
1 آیا خروج این مایع، وضو یا غسل را باطل می کند؟ 2 آیا این مایع نجس است؟ با تشکر
هوالعلیم
این مایع نجس نیست و وضوء را باطل نمی کند.