گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 171
تاریخ ثبت 1439/02/15
پذیرفتن نذر خدا یا امامان؟

باسلام. یک سؤالی داشتم.وقتی روضۀ امام حسین یا هر امام دیگر گرفته میشود میگویند فلان امام قبول کند، اشکالی ندارد؟ چرا نمیگویند خدا قبول کند؟ آخر مگر خدا نباید قبول کند که او بالاتر از همه است و او پروردگار جهانیان است.
هوالعلیم
امام علیه السلام که زنده و مرده ندارد و تفاوتی نمی‌کند که بگوئیم خدا قبول کند یا امام زمان علیه السلام قبول کند؛ هر دو یکی است.