گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1712
تاریخ ثبت 1439/02/15
نجاست کفش های خارجی

سلام علیکم
اگر به علت پادرد و مشکل پا، کفش کلارک از ویتنام یا در بعضی مواقع از پرتقال می آید اشکال دارد؟ آیا نجس است؟ اگر بله به چه صورت این نجاست منتقل می شود؟ آیا عرق پا در کفش هم نجاست ایجاد می کند؟
هوالعلیم
اگر عرق پا زیاد باشد نجاست به جوراب و یا پا سرایت می کند و اگر کم باشد نجس نمی شود.