گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1715
تاریخ ثبت 1439/02/15
شکستن عهد

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
بنده برای جلوگیری از انجام یک عمل خطا برای خودم جریمه ای قرار دادم به این صورت که عهد کردم اگر این عمل اتفاق افتاد یک ماه از حقوقم را در راه خدا پرداخت کنم و از کارم هم استعفاء بدهم. حال که این عمل رخ داد با انجام عهدم هیچ مشکلی ندارم ولیکن چند مسئله وجود دارد:
اولاً ترک کردن کار موجب بحران در خانواده و برای پدر و مادرم می شود و آنها قطعاً ناراحت و تحت شعاع این عمل قرار می گیرند و همچنین مشکلات دیگر
ثانیاً قصد انجام حج واجب را داشتم که با پرداخت حقوقم دیگر امکانش نیست
چون وفای به عهد واجب است آیا می توانم یک ماه از حقوقم را در راه خدا بدهم و به جای ترک شغل کفاره عهد بدهم و سفر حج را در صورت عدم استطاعت امسال به سال آینده موکول کنم؟
پاسخ شما موجب امتنان است
فی امان اللَه
هوالعلیم
سفر حج را باید امسال انجام دهید و کفاره عهد را بپردازید.