گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1719
تاریخ ثبت 1439/02/15
نگهداری تصویر

با سلام.آیا نگهداری عکس امام خمینی و آقای خامنه ایی هم اشکال دارد؟آیا نقاشی کشیدن از مناظر و .. هم اشکال دارد؟
هوالعلیم
نقّاشی از مناظر طبیعی اشکالی ندارد ولی از حیوان ذی روح کراهت دارد . ونیز حفظ و نگهداری عکس اولیای الهی ممدوح می باشد.