گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1721
تاریخ ثبت 1439/02/15
نصب عکس نوزاد در منزل

سلام علیکم آیا زدن عکس فرزند تازه متولد شده تا یکی دو ساله در خانه اشکال دارد؟
هوالعلیم
خیر