گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1723
تاریخ ثبت 1439/02/15
نصب کردن عکس اولیای الهی در اتاق

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
عكس اولياي الهي اگر در اتاقي كه نماز ميخوانيم باشد، كراهت دارد؟باتشکر فراوان.
هوالعلیم
خیر