گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1724
تاریخ ثبت 1439/02/15
تمثال و عکس

بسم‌اللَه الرحمن الرحيم باسلام احتراماً، آيا استفاده از برخي از تابلوهاي استاد فرشچيان اعم از عصر عاشورا و يا مولود كعبه و يا يك شهيد كه حاوي تصاويري از صورت به عنوان ملائك است جايز است؟
هوالعالم
تصاویری که صرفاً بر اساس تخیّلات وتوهّمات افراد ترسیم شده است، حفظ آنها در منازل اشکال دارد مثل صورت ملائکه و امام علیه السّلام و امّا سایر تصاویر بهتر است نگهداری نشود زیرا نقش حیوان و انسان کراهت دارد و ملائکه در اطاقی که چنین نقشهائی وجود دارد حضور نمی یابند.