گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1729
تاریخ ثبت 1439/02/15
نقاشي كردن بچه های خردسال

سلام عليكم نقاشي كردن موجودات زنده براي يادگيري بچه ها چه حكمي دارد؟ دختري 5 ساله دارم آيا لازم هست او را به كلاس نقاشي ببرم؟ چه سني براي يادگيري نقاشي مناسب هست ؟
هوالعلیم
خوب نیست.
اختیار با خودتان است.