گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 181
تاریخ ثبت 1439/02/15
توسل به ائمه اطهار

سلام علیکم توسل به ائمه به چه شکلی صحیح است؟ و باید چگونه باشد؟
هوالعلیم
توسّل به معنای استمداد از نفوس قدسی آنان برای حلّ مشکلات و فتح باب و باز شدن فهم است.