گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1862
تاریخ ثبت 1439/02/15
وقت نماز عشاء

سلام علیکم . نظر مرحوم علامه طهرانی در وقت نماز عشاء 1:30 ساعت پس از مغرب است در حالیکه ساعت شرعی که شما در سایت اعلام می فرمائید خیلی کمتر می باشد . کدامین نظر درست است ؟
در حال حاضر حدود 1 ساعت و 20 دقیقه اختلاف است.