گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 188
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا رویت حضرت حق با سمع و بصر در دنیا و آخرت ممکن است.

سمع غير مادي و بصر غير مادي چه تفاوتي با هم دارند ؟ چرا دريافت كلام خدا در دنيا به سمع باطن ممكن است ؛ ولي رؤيت آن حضرت ، به بصر باطن جز در آخرت مقدور نيست ؟
هوالعلیم
سمع به معنای ادراک شنیدنی و بصر ادراک دیدنی است هم در دنیا و هم در آخرت مشاهدۀ جمال ربوبی و ادراک جلوات و بارقه های ذات اقدسش هم با سمع و هم با بصر ممکن و محتمل است.