گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 19
تاریخ ثبت 1439/02/15
حجاب در قرآن

آیا برای زن رعایت حجاب اجباری است ؟ دلیلی قرآنی بیاورید لطفا .
هوالعیم
آری و آیه وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِن‏ بر ان دلالت دارد.