گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1902
تاریخ ثبت 1439/02/15
روزه در بلاد کبیره

سلام عليكم، در اين مورد كه بين بلد كبيره و صغيره تفاوتي از حيث ترتب احكام نمي باشد، يعني اينكه ما از هر نقطه تهران مسيري را در همان تهران طي كنيم كه بيشتر از 22.5 كيلومتر باشد،آيا باز هم نمازمان شكسته مي شود؟ اگر مسافت كمتر از 8 فرسخ باشد، به خاطر دوري از ترافيك يك مسيري را انتخاب كنيم كه بيشتر از 8 فرسخ شود، حكم چيست؟
هوالعلیم
شکسته می شود.