گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 198
تاریخ ثبت 1439/02/15
بیان اعتقادات

سلام.
در بعضی روایات دیده میشود که اصحاب رسول اللَه یا دیگر ائمه(علیهم السلام) نزد ایشان آمده و دین خود را بر این بزرگواران عرضه میکردند و حضرات معصومین اگر نقص یا کاستی در دین آنها میدیدند،آنرا برایشان رفع و تصحیح مینمودند.
اکنون سؤال این است:
1_کیفیت این عرضه دین چطور بوده؟
2_چطور حضرات معصومین آن نواقص را رفع مینمودند؟آیا در فرد تصرف میکردند؟
3_اکنون که ما بطور مستقیم با امام ارتباط نداریم چطور میتوانیم به وجود این نواقص پی ببریم و آنها را رفع کنیم؟
هوالعلیم
1ـ بیان اعتقادات،2ـ ائمه اگر خطائی در این بیانات مشاهده میکردند طبعاً تصحیح میکردند و تصرف در کار نبود بلکه بیان حقیقت آن مسئله بود.3ـ با مطالعه و تدبر در آثار بزرگان به این صنعت میتوان پی برد.