گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 199
تاریخ ثبت 1439/02/15
عصمت پیامبران

سلام علیکم
آیا تمامی 124 هزار پیامبر خدا معصوم بودند و آیا مراتب عصمت آنها فرق میکرده است. باتشکر
هوالعلیم
عصمت در انبیاء دارای مراتب مختلف است و پاسخ این مطلب در مقدمه کتاب افق وحی داده شده است ،مراجعه فرمائید.