گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 2
تاریخ ثبت 1439/02/15
استماع صوت ترتیل قرّاء سنّی

سلام علیکم.گوش کردن به صوت ترتیل قاریان سنّی در نفس انسان اثرمعکوس می گذارد؟
هوالعلیم
تأثیری ندارد.