گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 201
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا استفاده از علم سلولهای بنیادین دستکاری در خلقت خداوند نمی باشد؟

باسلام خدمت استاد
سؤالم در این مورد بود که که علم سلولهای بنیادین و ژنتیک آیا دستکاری در خلقت نیست مگر آن طور نیست که خداوند قادر مطلق است آیا این علوم در صفات قدرت خداوند مشکل ایجاد میکند یا نشانه هایی از قدرت خداوند است.
هوالعلیم
مگر رسیدن و اکتشاف این علوم غیر از ظهور اسماء و صفات الهی است؟