گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 205
تاریخ ثبت 1439/02/15
رابطه میان حب ذات ، حب ائمه و حب به خوبیها

چه رابطه‏اي ميان حبّ ذات ، حبّ خدا و ائمه (عليهم‌السلام) ، و حبّ خوبيها وجود دارد ؟
هوالعلیم
خداوند متعال اصل وجود و حقیقت آن است و از آنجا که هر خوبی و زیبایی به وجود باز می گردد و از آثار آن به حساب می آید پس همه خوبی ها وزیبائیها و ارزش ها به ذات پروردگار باز می گردد و از آنجا که ائمه علیهم السلام واسطۀ فیض بین مبدأ هستی و بین ماهیات هستی می باشند بنابراین همه زیبائیها نیز از طریق آنها و وساطت آنها سرچشمه می گیرد .