گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2059
تاریخ ثبت 1439/02/15
ظهور امام زمان

بسمه تعالی.
در کتاب اخوی گرامی بحثی در مورد ظهور امام زمان صورت گرفته است.و در آنجا مرحوم آیت اللَه انصاری همدانی بیان می کنند که سفیانی 17 سال دارد یا اینکه فرزندشان ظهور را درک خواهد کرد؟ آیا حرف مرحوم انصاری همدانی مطابق با واقع است و فرزندشان ظهور را درک خواهد کرد؟یا سفیانی الان 70 سال دارد؟ با تشکر.
هوالعلیم
بنده از این مطلب اطّلاعی ندارم.