گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2087
تاریخ ثبت 1439/02/15
مجلس ختم

بسمه تعالی
با سلام خدمت حضرت آیت اللَه تهرانی ادلّۀ مرحوم علامه طهرانی (ره) براین که مراسم فاتحه و ختم گرفتن برای اموات را قبول نداشتند چه بوده است ؟
هوالعلیم
راجع یه این مسئله بنده سخنانی در نوارها دارم و قصد دارم مقاله ای نیز بنویسم.

موضوعات مرتبط

مجلس ترحیم