گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2095
تاریخ ثبت 1439/02/15
معرفی کتب مرحوم علّامه طهرانی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آقا آیا اجازه داریم کتب حضرت مرحوم علامه طهرانی و سخنرانی های شما و ایشان را به افراد معرفی کنیم .؟ و امر ممدوحی است .به فامیل و دوستان و یا برای روشن شدن مطلب به افرادی که حتی با ما در مطالب مخالفت میکنند در شهرمان معرفی نماییم یا هدیه دهیم ؟
و آیا وظیفه داریم مطالب در این مکتب را نشر دهیم؟ در چه شرایطی؟ کتب شمارا چطور اجازه داریم معرفی کنیم یا هدیه بدهیم یا نامی از شما برده شود پیش افرادی که اطلاعی ندارند؟ حفظکم اللَه .ان شاءاللَه از ادعیه صالحه محروم نفرمایید
هوالعلیم
اشکالی ندارد.