گروه پرسشحدیث ودعاء
کدرهگیری 2098
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

معنای اهل التقوی


بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم اینکه در دعاها خداوند را به اهل التقوی خطاب میکنیم، اهل التقوی در مورد خداوند به چه معناست؟با تشکر فراوان.
هوالعلیم
تقوی به معنای طهارت و پاکی است.