گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 21
تاریخ ثبت 1439/02/15
شکسته شدن نماز در سفر

باسلام و خسته نباشید
میخواستم بپرسم که با توجه به ایه ی 101 سوره ی نساء که خداوند میفرمایند که (هنگامی که سفر می کنید،گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید در صورتی که از فتنه کافران بترسید،زیرا کافران،دشمن آشکاری برای شما هستند.) ودر آیه ی 103 سوره ی نساء خداوند میفرمایند(وهنگامی که نماز را به پایان رساندید،خدا را یاد کنید،ایستاده و نشسته ،و در حالی که به پهلو خوابیده اید.وهرگاه آرامش یافتید نماز را بر پا دارید،زیرا نماز،برای مومنان وظیفه ای است ثابت و دارای اوقات معین.)
حالا با توجه به این دو آیه ی قران کریم،چرا ما در سفر کمتر از ده روز نماز را شکسته می خوانیم در صورتی که از کافران ترسی نداریم؟!
این مجوز شکسته شدن نماز در سفر چیست؟!
باتشکر
هوالعلیم
مفاد آیه اول نماز خوف است و ربطی به نماز مسافر ندارد.
نماز شکسته برای مسافر ارفاقی است که خداوند به او دارد گر چه مشقّتی برای او نداشته باشد.