گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 2117
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

ملاقات آیت اللَه خمینی با مرحوم علامه قاضی


با سلام. در داستان ملاقات آقای خمینی با مرحوم قاضی رحمة اللَه علیه مرحوم قوچانی حکایتی را از کتابی می خوانند. آن حکایتی که مرحوم قاضی به آقای قوچانی گفتند بخوان و در آن مجلس آقای خمینی بودند، کدام حکایت بوده است و آن کتاب چه کتابی بوده است؟

هوالعلیم

حکایت مربوط به نادرشاه بوده است.