صوتهای مربوط به سید علی قاضی

تعداد: 72مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به سید علی قاضی

تعداد: 2
پرسش: ملاقات ایت الله خمینی با مرحوم علامه قاضی

کد: 2117گروه: تاریخ
با سلام. در داستان ملاقات آقای خمینی با مرحوم قاضی رحمة اللَه علیه مرحوم قوچانی حکایتی را از کتابی می خوانند. آن حکایتی که مرحوم قاضی به آقای قوچانی گفتند بخوان و در آن مجلس آقای خمینی بودند، کدام حکایت بوده است و آن کتاب چه کتابی بوده است؟

هوالعلیم

حکایت مربوط به نادرشاه بوده است.

پرسش: حداستادکامل برای دستگیری و هدایت

کد: 2033گروه: اخلاق وعرفان
بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
خدمت آیة اللَه سیدمحسن طهرانی سلام علیکم؛
مرحوم آقای قاضی و آقای حداد و علامه طهرانی رحمة اللَه علیهم همگی اتفاق داشتند بر اینکه انسان باید خود را به فرد کامل بسپرد و حتی عبارت بقاء هم داشته اند یعنی استاد باقی باللَه. اما وقتی مرحوم علامه طهرانی به نزد آقای حداد رفته اند مرحوم حداد هنوز خودشان در مسیر بوده اند و بقای باللَه بعدا برای ایشان حاصل شده است. چرا علامه طهرانی خود را به کسی سپرده اند که هنوز کامل نبوده است؟

هوالعلیم

بقائ مرحوم حدّاد در آن مرتبه بقاء بالملکه نبوده است، بلکه حال بوده، و همین مرتبه کفایت میکند.