گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 215
تاریخ ثبت 1439/02/15
میزان فهم و تدبر در آیات قرآن

اگر فهم قرآن منحصراً در اختيار اهل بيت (عليهم‌السلام) است چرا قرآن همگان را به تدبر در آيات دعوت مي‌كند؟
هوالعلیم
همانطور که تمامی افراد در مراتب فهم و ادراک متفاوت می باشند ، قرآن نیز دارای مراتب و مدارج متفاوته است . و طبیعتاً هر شخص به میزان فهم و سعۀ وجودی و مرتبۀ تجردّی خود از آن بهره مند است نه بیشتر و به هر مقدار که بر این مرتبه افزوده شود نصیب انسان از ادراک حقائق نامتناهیه قرآن بیشتر خواهد بود.