گروه پرسشآداب مجالس
کدرهگیری 2158
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

شمسی کردن تاریخ عاشورا بدعت و حرام است!


اخيراً برخي از مردم مطرح مي‌كنند كه مي‌توان در سالروز واقعۀ عظيم عاشورا، به روايت تاريخ هجري شمسي نيز عزاداري نمود و اعمال مربوط به اين روز را انجام داد. خواهشمند است جهت رفع شبهه از مؤمنين، نظر حضرتعالي در اين باره را بيان فرماييد.
هوالعلیم
این مسئله بدعت و حرام است.