گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 119
تاریخ ثبت 1439/02/15
سند زیارت عاشورا

بسم اللَه الرحمن الرحیم.
سلام.
آیا زیارت عاشورای امام حسین سند دارد؟
لطفا سند آن را تفصیلا بیان بفرمایید.
هوالعلیم
بلی و قبلا پاسخش داده شد.