گروه پرسش آداب مجالس
کدرهگیری 2161
تاریخ ثبت 1439/02/15
عزاداری

هوالعلیم.
باسلام خدمت حضرت آقا.
با توجه به اینکه در عرف جامعه شیعی امروز پوشیدن لباس مشکی،آوردن علمات،قمه زدن ولطمه زدن در مجالس روضه و... جزء شعائر اللَه جهت اقامه عزا برای حضرات معصومین (علیهم السلام) حساب میشود ،
آیا توهین برخی رفقا به این موارد و بعضی جلسات عزاداری جایز میباشد؟(چون ظاهرا این رفقا جلسه منسوب به اهل بیت را فقط جلسه در بیت شما میدانند!!)
آیا این تفکر صحیح میباشد؟؟!
از طرفی، سکوت بسیاری از علمای گذشته از جمله مرحوم آیةاللَه قاضی،علامه طباطبایی ، مرحوم آقا و دیگر فقها و مراجع (رضوان اللَه علیهم) پیرامون اظهارنظر و صحبت کردن و حتی نظر فقهی دادن حول این مسائل(با این عبارت که ما را با امام حسین(علیه السلام) در نیندازید!یا این جلسات صاحب دارد به ما چه ربطی دارد در باره آنها اظهار نظر کنیم)،با اینکه همه این مسائل و صورتهای عزاداری در زمان آنها هم بود،این را نمیطلبد که ما هم سیره ی آن برزگان را دنبال کنیم؟!
لطفا نظرات خود را جهت این موارد به طور واضح بیان فرمایید.
با تشکر فراوان
هو العلیم
بزرگان نسبت به اقامه عزاء و کیفیت برقراری مجالس تذکّرات سودمند و راهگشا داده اند و باید از نظرات آنان پیروی نمود .