گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 2172
تاریخ ثبت 1439/02/15
چرا امیر المومنین علیه السلام به زنان جوان سلام نمی کردند؟

سلام
شنیده بودم که امیر المومنین به زنان جوان سلام نمی کردند؛ چرا؟
با اینکه ائمه از هر نوع پلیدی و گناه پاک و معصومند.
هو العلیم
شنیدن صدای زن برای مرد صحیح نمی باشد چه بصورت عادی و یا بصورت آواز و ائمّه علیهم السلام که خود مبلّغ احکام و مبیّن تکلیف هستند بیش از دیگران نسبت به تکالیف مقیّد می باشد.

موضوعات مرتبط

سلام کردنزنان جوان