پرسش و پاسخ های مربوط به زنان جوان

تعداد: 1
پرسش: چرا امیر المومنین علیه السلام به زنان جوان سلام نمی کردند

کد: 2172گروه: تاریخ
سلام
شنیده بودم که امیر المومنین به زنان جوان سلام نمی کردند؛ چرا؟
با اینکه ائمه از هر نوع پلیدی و گناه پاک و معصومند.
هو العلیم
شنیدن صدای زن برای مرد صحیح نمی باشد چه بصورت عادی و یا بصورت آواز و ائمّه علیهم السلام که خود مبلّغ احکام و مبیّن تکلیف هستند بیش از دیگران نسبت به تکالیف مقیّد می باشد.