گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 218
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج

با سلام چند سال است که از خدا مي خواهم مشکل ازدواج خواهرم را حل کند اما هيچ اتفاقي نمي افتد به همه ائمه هم متوسل شده ام و انها را نيز واسطه قرار داده ام اما خدا باز هم جوابم را نمي دهد مردم مي گويند کسي بخت خواهرت را بسته اما من باور ندارم مگر ميشود که خدا چيزي را بخواهد اما انجام نشود؟ مي گويند بروم پيش دعا نويس اما من معتقدم اگر حتي سختترين دعا هم برايش نوشته باشند اگر خود خدا بخواهد مشکل حل ميشود نمي دانم چه بايد بکنم پدر ومادرم خيلي رنج ميبرند با اينکه خواهرم هم کار دارد و هم زيبايي و هم متانت و ايمان اما وصلتي صورت نميگيرد شما بگوييد من چه کاري ميتوانم برايش بکنم؟ چه دعايي که موثر باشد؟ کم کم دارم از خدا نا اميد ميشوم... شهرکوچک است و مردم... لطفا مرا راهنمايي بکنيد با توجه به اينکه من خواهر کوچکتر هستم و يک سال است ازدواج کرده ام اما ميترسم که بچه دار شوم شايد او از همه چيز نا اميد شود.
هو العالم. إنّ اللَهَ عَلَي کُلِّ شَی ءٍقَدِیرُ
.
در مسأله ازدواج بر دو اصل باید توجّه نمود،
اصل اوّل: انتساب به پروردگار
چنانچه می فرماید: وَ مِن آیاتِهِ أن خَلَقَ لَکُم مِن أنفُسِکُم أزواجاً
لِتَسکُنُوا إلَیهَا وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدّۀً وَ رَحمَۀً إنّ فِی ذَلِکَ
لَآیاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکّرُونَ. و بر این اساس هر وقت مشیّت و تقدیر الهی مقتضی
امر ازدواج گردید این مسأله صورت خارجی پیدا خواهد کرد و لذا دعاء برای حلّ این
مشکل و طلب مصلحت از ناحیه پروردگار بسیار ممدوح و مناسب است.
و امّا اصل دوّم
:
اختیار انسان در تحقّق این مسأله می باشد که باید مطابق با ضوابط شرع مقدّس، انسان
به این موضوع اقدام نماید، و آنچه را در اسلام میزان و معیار انتخاب همسر دانسته
اند مراعات کند و از امور اعتباریه که متأسّفانه امروزه رائج و دارج است پرهیز
نماید، مسأله ازدواج را با شرط ها و تقاضاهای غیر منطقی مشکل نگرداند و بر ایمان و
تقوی و عقل و تدبیر و حمیّت مرد تکیه نماید، مهرهای سنگین موجب بروز اختلاف و تشتّت
است. در اسلام مهریّه زنان را رسول خدا مهر السّنّة، سنّت فرمود و همه باید از
ایشان متابعت کنند، مهریه حضرت فاطمه زهراء سلام اللَه الیها مهر السّنّة بوده است
یعنی پانصد درهم شرعی (نقره)؛ هر کس خود را مطیع و تابع و رهرو مسیر و منهج اولیای
دین قرار دهد و دل و ضمیر خود را به راه و ممشای آنان بسپارد خداوند راه او را باز
نموده و از او دستگیری خواهد نمود
.