گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 22
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت شکسته بودن نماز

طبق آیه ی شریفه101 سوره نساء( واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا )خواندن نماز بصورت شکسته به شرط این است که ترس از فتنه ی کفار باشد پس در جایی که این شرط نباشد نباید شکسته خواند.اگر نظر حضرتعالی قصر نماز در سفر مطلقا می باشد پس توجیه آیه چگونه است ؟
هو العلیم
قصر در صلوة اختصاص به مورد خوف ندارد بلکه اعم است و استدلال اخص از مدعا است.