گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 222
تاریخ ثبت 1439/02/15
اعتقادی

سلام علیکم
1_ آیا ائمه صلوات اللَه علیهم معصوم بدنیا آمده اند یا مانند سایر افراد تمامی مراتب کمال را طی نموده اند و آیا تفاوت آنها با سایرین در سرعت رسیدن کمال می باشد یا مطلب به گونه دیگر است ؟
2_ آیا می توان گفت حضرت زهرا سلام اللَه علیها در 18 سالگی به مرتبه فنا رسیده اند اما مثلا حضرت نوح علیهم السلام در 1000 سالگی به آخرین حد کمال سعه وجودیشان رسیده اند ؟
3_اینکه در زیارت حضرت زهرا سلام اللَه علیها آمده ،ای کسی که خداوند ترا آزموده قبل از اینکه ترا بیافریند، به چه معناست و به چه مرتبه ای اشاره دارد و آیا این امتحان برای سایر افراد بشر هم هست؟
4_آیا خلقت خداوند در این عالم مکرّر است یعنی قبل از ما انسانها و بعد از ما خلق و بعثی دیگر دارند، و در این صورت آیا حضرت ختمی مرتبت فقط پیامبر ما هستند یا پیامبر ادوار گذشته و آینده نیز هستند؟
هوالعلیم
1
منظور از عصمت هنگام تولّد اگر عاری از گناه بودن است که همه کودکان معصوم هستند و اگر وصول به ملکه طهارت سرّ است این را بواسطۀ تربیت و تزکیه تحصیل کرده اند.
2
عالم تربیت و سلوک ارتباطی به زمان و مکان ندارد. بلکه به حرکت نفس از تعلّقات به عالم تجرّد است و چه بسا افرادی در کمتر از این مقدار حتّی به آن مقامات رسیده باشند.
3
مقصود پذیرفتن نفس و روح حضرت زهراء سلام اللَه علیها است که در عالم دیگر با اختیار خود این مصائب را قبول نموده اند پیش از اینکه به این دنیا بیایند. البتّه هر کسی به هر اندازه که در این دنیا کار انجام می دهد خود آن را پیش از این عالم پذیرفته است.
4
پیش از ما خلقت بوده است و این انسان به آخرین مرتبه کمال خلقت گذشته است و رسول خدا اکمل همه خلائق اند و از ایشان بالاتر متصوّر نیست.