گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 2244
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تخریب خانه کعبه، تربت کربلا


با سلام خدمت حضرت آقا.
1_ چرا خداوند در برابر حملۀ سپاه شام به کعبه مانند حملۀ ابرهه از کعبه از طریق معجزه دفاع نفرمود؟
2_تربت امام حسین که در روایات دربارۀ فضایل آن ذکر شده چیست؟ از کجا تا کجا را شامل میشود؟
3_همین مهرهایی که از کربلا میاورند حکم تربت را دارد؟ با تشکر
هوالعلیم
1 در مورد ابرهه قضیّه از بین بردن کعبه و تسلّط بر سرزمین توحید بواسطۀ فرد کافر بود و موجب وهن توحید و استهزاء کفّار می شد. بخلاف هجوم لشکر شام که گر چه افراد منحرفی بودند ولی بظاهر مسلمان و این مسئله هم در زمان حکومت مسلمین اتّفاق افتاده است.
2 منظور تربت قبر مطهّر است.
3 این مهر های متعارف نیز تربت است ولی نه مانند خود قبر حضرت.