پرسش و پاسخ های مربوط به تربت کربلا

تعداد: 2
پرسش: تخریب خانه کعبه تربت کربلا

کد: 2244گروه: تاریخ
با سلام خدمت حضرت آقا.
1_ چرا خداوند در برابر حملۀ سپاه شام به کعبه مانند حملۀ ابرهه از کعبه از طریق معجزه دفاع نفرمود؟
2_تربت امام حسین که در روایات دربارۀ فضایل آن ذکر شده چیست؟ از کجا تا کجا را شامل میشود؟
3_همین مهرهایی که از کربلا میاورند حکم تربت را دارد؟ با تشکر
هوالعلیم
1 در مورد ابرهه قضیّه از بین بردن کعبه و تسلّط بر سرزمین توحید بواسطۀ فرد کافر بود و موجب وهن توحید و استهزاء کفّار می شد. بخلاف هجوم لشکر شام که گر چه افراد منحرفی بودند ولی بظاهر مسلمان و این مسئله هم در زمان حکومت مسلمین اتّفاق افتاده است.
2 منظور تربت قبر مطهّر است.
3 این مهر های متعارف نیز تربت است ولی نه مانند خود قبر حضرت.
پرسش: حکم خوردن تربت سیدالشهداء

کد: 1268گروه: احکام
سلام عليكم
1 محدوده برداشتن تربت سيدالشهداء براي استشفاء و سجده بر آن آيا يك ميل است(همانگونه كه در يك روايت آمده) يا هفتاد ذراع است(همینگونه كه در روايت ديگري آمده است؟
2 آيا استفاده و خوردن تربت براي استشفاء فقط در صورتي است كه راههاي درمان عادي مسدود شده باشد يا اينكه در صورت امكان علاج با دارو نيز ميتوان از تربت استفاده نمود؟
3 اينكه در روايات متعددي آمده است اگر كسي با اعتقاد به شفادهي توسط تربت آن را بخورد حتما شفا مي يابد ؛ چرا گاهي تخلف مي يابد؟
4 آيا اكل آن جهت شفا فقط در امراض جسمي است يا امراض روحي و موانع سلوكي را نيز برميدارد؟
5 روايتي كه مي فرمايد: الصلاه علي التربه تخرق الحجب السبع به چه معناست؟
با تشكر از شما
هوالعلیم.
1ـ برای خوردن هفتاد و برای سجده بیشتر است.
2ـ در هر حال میتوان استفاده کرد.
3ـ شفا چه ظاهری و چه باطنی تحقق پیدا میکند. شفا یعنی ظهور عافیت برای مریضی گرچه به حسب ظاهر بهبودی عادی پیدا نکند.
4ـ در امراض روحی قویتر است.
5ـ یعنی تقرّب و تجرد انسان با پروردگار بیشتر میشود.