گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 225
تاریخ ثبت 1439/02/15
دلایل معجزه بودن قرآن کریم

دلایل معجزه بودن قرآن کریم رو میخواستم و حق بودن ان و دلایل اثبات وجود خداوند متعال؟! متشکرم
هوالعلیم
دلیل اعجاز قرآن در مقدمه کتاب افق وحی آمده است.
واثبات وجود خداوند نیاز به دلیل ندارد.