گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 227
تاریخ ثبت 1439/02/15
دنیا عالم امتحان و ابتلا است

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اينكه حديثي به اين مضمون داريم كه هر كه حكومت را به دست غير اعلم بسپارد در حاليكه اعلم در ميان آنها وجود داشته باشد جامعه رو به هلاكت ميرود: چرا هميشه بيشتر سختي ها شامل حال طرفداران حق بوده است؟مثل سختي هايي كه جناب ابوذر و... كشيدند.باتشکرفراوان.
هوالعلیم
طبعا عالم امتحان استثناء برای هیچ احدی باقی نمیگذارد و اکثر مردم در امتحانات نمرهی خوبی نمیآورند و هرکس باید به فکر خودش باشد تا خداوند او را موفق گرداند بدین لحاظ همیشه اکثریت با طبقهی جاهل و اهل دنیا بوده است و اکنون نیز چنین است.