گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2282
تاریخ ثبت 1439/02/15
آدرس جلسات

سلام لطفا آدرس جلسات عمومی اقای طهرانی را برایم بفرستید.
هوالعلیم
ایشان دیگر جلسه عمومی ندارند.

موضوعات مرتبط

آدرس جلسات