پرسش و پاسخ های مربوط به آدرس جلسات

تعداد: 1
پرسش: ادرس جلسات

کد: 2282گروه: متفرقه
سلام لطفا آدرس جلسات عمومی اقای طهرانی را برایم بفرستید.
هوالعلیم
ایشان دیگر جلسه عمومی ندارند.