گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2283
تاریخ ثبت 1439/02/15
آرامش در هنگام خواب

سلام بعضی آدم ها عادت دارند هنگام خواب چیزی مانند بالش میان دو پا قرارمیدهندکه برای آرامش است آیااین کار درست است؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.

موضوعات مرتبط

خوابآرامش