پرسش و پاسخ های مربوط به خواب

تعداد: 2
پرسش: ارامش در هنگام خواب

کد: 2283گروه: متفرقه
سلام بعضی آدم ها عادت دارند هنگام خواب چیزی مانند بالش میان دو پا قرارمیدهندکه برای آرامش است آیااین کار درست است؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.
پرسش: جلوگیری از قضا شدن نماز

کد: 1758گروه: احکام
سلام
1.چه کنیم تا ارتباطمان باحضرت عاشقانه ترشود؟
2.چه راه حلی برای قضانشدن نماز صبح وجود دارد:باتوجه به اینکه نمازهای دیگرم اول وقت وهمراه نوافل میخوانم ونیز علاقه ی زیادی به مستحبات دارم ولی چون شبها دیر میخوابم صبحها به سختی بلند میشوم واکثرا خواب میمونم وخیلی ناراحت میشم از اینکه چرا بلند نشدم:دايم الوضو نیز هستم ودعای وقت خواب هم میخونم:ممنون میشم اگر راه حل دیگری نیز ‍‍‍پیشنهاد کنید
.

هوالعلیم

1 به دستورات شرع عمل کنید.
2 خود شما علّت قضا شدن را ذکر کردید.