گروه پرسشحکمت وفلسفه
کدرهگیری 2293
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

فلسفه


هوالعلیم
باسلام خدمث حضرتعالی آیافلسفه که فقط دردنیا وجود دارد چه فایده ی برای ما دارد؟
و آیا کتاب هایی مانند کتاب های استاد مطهری و.... که درقید حیات نیستنند معتبر هستند؟ باتشکر
هوالعلیم
باید مطالب با موازین منطق و شرع سنجیده شود صرفاً به شخصیّت افراد نمی توان اعتماد نمود.