گروه پرسشمتفرقه
کدرهگیری 2305
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

مدارس ویژه برای فرزندان رزمندگان


سلام قرار است که در منطقۀ ما برای دانش آموزانی که فرزند ایثار گر رزمنده و....هستند مدرسۀ مجزّا و با معلمان بهتری ایجاد و از مهر ماه ثبت نام کنند آیا من بعنوان یک پدر و یک رزمنده فرزندم را مجازم ثبت نام کنم؟ این باعث تبعیض نخواهد شد؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.