گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2312
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای بلاد کفر چیست ؟

سلام علیکم منظوراز بلاد کفر چیست .در این مملکت که خیلی اعمال غیر اسلامی دیده میشود پس ملاک برای کفر چیست ؟ متشکرم

هوالعلیم

مملکت کفر جائی است که اکثریّت ساکن آنجا کافر باشند.

موضوعات مرتبط

بلاد کفر