گروه پرسشمتفرقه
کدرهگیری 2313
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

مقصود از ساعت ظهرکوک و غروب کوک چیست؟


سلام. منظور علامه تهرانی رحمه اللَه علیه از ساعت ظهر کوک و شب کوک چیست؟ و چه فایده ای داشته است؟

هوالعلیم

این مطلب را در رساله نوین نوشته اند مطالعه کنید.