گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2315
تاریخ ثبت 1439/02/15
مناره

سلام عليكم، آيا براي حرم حضرات ائمه عليه السلام نصب مناره اشكال دارد و بايد فقط گنبد باشد؟
هوالعلیم
بطور کلی ساختن مناره و گنبد با این تفاصیل صحیح نیست.

موضوعات مرتبط

ساختن گنبد و مناره