گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 234
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم تأثیر زنازاده بودن در سعادت و شقاوت انسان

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم با توجه به اينكه در احاديث وارده يكي از ملاكات تشخيص فرد زنا زاده عدم حب امير المومنين عليه السلام و بغض به ايشان است و عدم حب و ولايت ايشان ورود به جهنم است و ثانيا متولد از زنا در اين امر مخيّر نبوده است؟ و از عدالت خداوند نيست كه انسان را در آنچه بدان مخيّر نبوده است مجازات كند آيا صرف زنا زاده بودن موجب خلود در دروزخ است و يا اينكه آيا اين شخص اين نوع تولد را خود اختيار كرده است؟
هوالعلیم
تولّد از زنا علّت تامّه برای فساد و تباهی نیست بلکه یکی از عوامل و معدّات آن است مثل سایر علل.